Proposición non de lei para instar ao Goberno Central a garantizar a corresponsabilidade parental (5/9/2018)

A tramitación desta iniciativa pódese seguir no expediente correspondente: http://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/10/PNP-002692.

A iniciativa foi recollida polos medios de comunicación

Tanto El Faro de Vigo, como El Correo Galllego ou La Voz de Galicia recolleron a noticia, esta última de forma mais ampla:

A Cámara galega insta ao Goberno a que garanta a custodia compartida

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/09/05/camara-gallega-insta-gobierno-garantice-custodia-compartida/00031536182011548142950.htm

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos